fbpx

Tag: กระดูกทับเส้น

  • กระดูกทับเส้นเกิดจากอะไร? | Khunmee

    กระดูกทับเส้นเกิดจากอะไร? | Khunmee

    กระดูกทับเส้นเกิดจากอะไร? รู้จักหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท        หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคของความเสื่อมอย่างหนึ่ง ปกติแล้วหมอนรองกระดูกสันหลังมีลักษณะคล้าย “โช๊คอัพ” อยู่ระหว่าง กระดูกสันหลัง มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น รองรับแรงกระแทกที่เกิดจากการใช้งานกระดูกสันหลัง ในเวลาที่เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเดินหรือกระโดด ตอนเราเด็กๆ หนุ่มๆ สาวๆ ภายในหมอนรองกระดูกสันหลังจะมีองค์ประกอบของน้ำเป็นส่วนสำคัญ พอนานวันเข้า ของทุกอย่างย่อมเสื่อม เปอร์เซ็นต์ของน้ำในหมอนรองกระดูกสันหลังก็จะลดลง         เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ หมอนรองกระดูกสันหลังของวัยหนุ่มสาวจะเหมือนกับ “ยางลบดินสอ” ที่นิ่ม ในขณะที่หมอนรองกระดูกสันหลังของ คนที่มีอายุมากขึ้น จะเหมือนกับ “ยางลบหมึก” ที่ค่อนข้างแข็ง ทำให้ความยืดหยุ่นน้อยลง และเตี้ยลงลักษณะคล้ายกับ “ยางแบน” เมื่อหมอนรองกระดูก ไปกดทับเส้นประสาทส่วนใด ก็จะมีอาการปวดแสดงออกมาตามแนวของเส้นประสาทนั้น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้อย่างไร? ให้พูดแบบกำปั้นทุบดินเลย ก็คือหมอนรองกระดูกมันเสื่อมจากการใช้งานมานานจากการก้มๆเงยๆถือของหนัก ทำให้นํ้าในหมอนกระดูกสันหลังปลิ้นออกมาจนไปกดเบียดเส้นประสาทที่อยู่ด้านหลังนั่นเอง แต่กลัวว่าบทความมันจะสั้นไป ฉะนั้นผมจะขยายความแบบละเอียดยิบด้วยภาษาบ้านๆให้อ่านกัน สาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท • การยกของหนักด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องบ่อยๆ • น้ำหนักตัวที่มากเกินไป • นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆ   • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง…

    Continue Reading